Welkom bij Kinderplan!

Begeleiding op maat

Wat is creatieve therapie?

Creatieve therapie is een specialistische vorm van hulpverlening die erop gericht is om veranderings-, ontwikkelings-, en/of acceptatieprocessen te bewerkstelligen. Binnen de creatieve therapie worden vier verschillende media gebruikt: dans, drama, beeldend en muziek.

Creatieve therapie beeldend is een andere manier van behandelen. Niet praten, maar juist doen en ervaren staan centraal.


Rouwverwerking

Mijn wens om kinderen op weg te helpen in hun rouwproces, komt vanuit mijn privé situatie. Ik heb zelf te maken gehad met een aantal verlieservaringen en merkte dat er maar weinig aanbod voor mijn kinderen was op dit gebied. Door mijn persoonlijke ervaringen rondom verlies en rouwprocessen is er een verlangen ontstaan om anderen, met name kinderen hierin te willen ondersteunen.

Binnen mijn praktijk kan ik beeldende therapie inzetten om verlies en rouw hanteerbaar te maken voor u, uw kind of gezin. Hierbij maak ik gebruik van verschillende materialen, zoals:

-tekenen, schilderen, kleien en knutselen.

-verhalen en sprookjes, symbolen en rituelen.

-samen luisteren naar muziek, praten of spelen van een spel.

 Hierbij neem ik als uitgangspunt dat ieder mens, iedere situatie en ieder proces UNIEK is. De therapie wordt dan ook geheel toegespitst op u(w kind).