Welkom bij Kinderplan!

Begeleiding op maat

Kindercoaching

Soms merk je dat je kind niet lekker in zijn vel zit en dit kan om uiteenlopende redenen zijn. De keuze om daar een kindercoach bij in te schakelen is aan u.

Voorbeelden van hulpvragen waarbij kindercoaching kan ondersteunen zijn:

  • Het ontwikkelen van een positief zelfbeeld
  • Het opdoen van succeservaringen
  • Het leren aanbrengen van structuur
  • Het aanleren van sociale vaardigheden
  • Het leren omgaan met een beperking
  • Het bevorderen van zelfredzaamheid

 Met behulp van gesprekjes, spellen en andere werkvormen kan ik helpen om je kind weer te laten groeien.

Mijn insteek is concreet, positief en op maat.

Werkwijze

1. Je besluit Debby van Kinderplan te benaderen.

2. We hebben een telefonische kennismaking.

3. Mocht je het traject willen starten, plannen we een intake.

4. Ik mail een plan van aanpak en een kostenoverzicht.

5. We starten.

6. Eindevaluatie